Sevgili Öğrencilerimiz;

Turizm; her geçen gün gelişen ve büyüyen, ülkelere önemli ekonomik getiriler sağlayan, ülkelerin kalkınmasını hızlandıran çok önemli bir sektördür. Gelişmekte olan ülkelerin daha çok ekonomik getirisinden dolayı önemsediği turizm, bölgeler arası ekonomik dengesizliklerin ortadan kaldırılması için de devletin çeşitli teşviklerle desteklediği bir sektördür. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) istatistiklerine göre, dünyadaki toplam turist sayısının 2030 yılına kadar iki katına çıkarak 1,8 milyara ulaşacağı ve her 11 kişiden 1’inin turizm sektöründe istihdam edileceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün büyük bir hızla büyüyen ve ekonomik anlamda ülkemize çok önemli döviz geliri kazandıran, dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesine olumlu yönde etki eden ve en rekabetçi sektörü olan turizme katkı sağlayacak fakültemizin amacı; çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim ve öğretim sağlayarak, turizm sektörüne en az iki yabancı dili iyi bilen, nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları, turist rehberleri ve yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmektir.

 Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2013 yılında ülkemizin doğal güzellikleri ve kültürel mirası olan; coğrafi yapısı, tarihi ve kültürel zenginliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın eteğinde yer alan ve Türkiye’nin üç ülkeye sınırı olan (doğusunda Azerbaycan’a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, güneydoğusunda İran, kuzey ve kuzey doğusunda Ermenistan) Iğdır İli’nde kurulmuştur.  Turizm Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü olmak üzere dört bölümü bulunmaktadır.

Vizyon ve misyon sahibi gençler olarak yaşamınızın ilerleyen dönemlerinde turizm sektöründe ulusal ya da uluslararası işletmelerde iyi bir pozisyonda kariyer sahibi olabilmeniz için en az iki yabancı dili konuşabilmek başta olmak üzere, kendine güvenen, verimlilik, hizmet kalitesi, rekabet gücü elde edilmesi gibi günümüzün ekonomik ve küresel koşullarına uyum sağlayabilecek; ilkeli, dürüst, çalışkan, takım ruhunu iyi bilen bireyler olmanız noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğimizden kuşkunuz olmasın. Turizm eğitimi bağlamında; dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen üniversite ve fakültelerindeki ders müfredatlarına benzer bir içerik ve seçkin akademik kadromuzla sizlere en iyisini sunma gayreti ve arzusunda olacağız.

Yeni bir üniversitenin, yeni bir fakültesi olarak bu bilinçle tüm arkadaşlarımın ve öğrencilerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını hissediyor ve biliyorum. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletir; sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi temenni ederim.