MİSYONUMUZ

Fakültenin öncelikli amacı; çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlayarak turizm sektörü için, en az iki yabancı dil bilen, nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları, turist rehberleri ve yönetici şefler (aşçılar) yetiştirmektir. Fakültenin sonraki amaçları; Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek, sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak,  topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, hukuka saygılı, üreten, tartışan, topluma ve ülke ekonomisine hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, küresel düzeydeki rekabete ayak uydurabilecek donanıma sahip mezunlar yetiştiren, ülkenin en başarılı ve ilk sıralarda yer alan turizm fakülteleri arasında yer almaktır.