Iğdır  Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’la Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hakkındaki ek 30.Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun  29 Nisan 2013 tarihli toplantısında alınan karar ile 2013/4716 sayılı kararname ile gerçekleşmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Fakültemiz Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon Yönetimi Bölümleri ve Anabilim Dalları bulunmaktadır.