Misyon & Vizyon

Misyon

İlgili sektörde ihtiyaç duyulan, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek, temel gastronomi ve mutfak sanatları teorisine ve genel işletme bilgilerine hakim, yöneticilik niteliklerine, iletişim becerilerine ve sorgulayıcı düşünceye sahip, takım çalışmasına yatkın ve insani ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmek, öğrencileri toplumsal fayda oluşturma, etik anlayıştan ayrılmama, sosyal sorumluluk çerçevesinde uygulamalar geliştirme konularında duyarlı kılmak, sektörel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik projeler hazırlamak, mevcut ve potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren kurumlar ve işletmeler ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi, gerekse eğitim programlarının ve olanaklarının sürekli güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. 

 

Vizyon

Lisans eğitimi süresince gıda teknolojisi, gıda mevzuatı, gıda hijyeni, beslenme ilkeleri gibi gıdalarla ilgili derslere ilaveten yöneticilik, pazarlama, işletme ve turizm ile ilgili dersler verilerek öğrencilerin pratik ve teorikte mesleki bilgilerini geliştirmektir. Ayrıca bölümümüz, bilimin ışığında Türk mutfak kültürünü ve orijinal yöresel yemek tariflerini tarihe dayandırarak ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı vizyon edinmiştir. Turizm ve akademi çevrelerinde yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmayı hedeflemektedir.