Genel Bilgi

Turizm alanında, küreselleşen dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli ve dünyanın her yerinde çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi ve aynı zamanda turizm alanında araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca turizm alanında eğitim veren tüm kurumlarla rekabet edecek düzey ve kalitede eğitim hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun ötesinde sektörün nitelikli yönetici ihtiyacına cevap olacak şekilde işletme teorisine hâkim, bir işletmeyi sevk ve idare etmek konusunda bilgi, beceri ve vizyona sahip; bilimsel bilgiyi işletmecilikte kullanma bilincine ve yeteneğine sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Yine Turizm sektörünün ve özellikle nitelikli turizm işletmelerinin gereksinimine uygun donanım ve niteliklere sahip orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır. Programın oluşturulmasında, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki gelişmeler, yeni oluşumlar ve uygulamalar esas alınarak, turizm politikaları konularında en son ve yeni bilgilerle donatılacak uzmanların yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.