Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı

ÖĞRETİM ÜYELERİ

1-)DOÇ. DR. GÜLÇİN YILDIZ

2-)DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞEN BAYAT

3-)DR. ÖĞR. ÜYESİ M. MURAT CEYLAN